Ewangelia Marii Magdaleny

Ewangelia Marii Magdaleny – gnostycki apokryf, zgodnie z niektórymi przekazami napisany przez Marię Magdalenę.

Fragmentaryczna Ewangelia Marii Magdaleny zachowała się w dwóch III-wiecznych greckich fragmentach i dłuższym V-wiecznym, przetłumaczonym na koptyjski:

  • Papyrus Rylands 463 - fragment grecki, datowany na III wiek, zawiera tekst 7,4-19,5 koptyjskiego rękopisu;
  • Papyrus Oxyrhynchus 3525 - fragment grecki, datowany na III wiek, zawiera tekst 9,1-10,10 koptyjskiego rękopisu;
  • Papyrus Berolinensis 8502 - rękopis koptyjski, datowany na V wiek.

Fragment koptyjski jest najobszerniejszy i najważniejszy. Greckie rękopisy to dwa niewielkie fragmenty z licznymi uszkodzeniami, których tekst rekonstruowany jest w oparciu o koptyjski rękopis. Rękopis koptyjski uznawany jest za całość Ewangelii Marii Magdaleny, tekst apokryfu dzielony jest w oparciu o koptyjski rękopis. Został on odkryty przez Dr. Rheinhardta w Kairze w1896. Tekst opublikowany został w roku 1955.

W całej ewangelii brakuje stron 1-6 (rozdziały 1-3) oraz 11-14 (rozdziały 6-7, oraz fragmenty 5 i 8).

Ciekawym epizodem pojawiającym się w Ewangelii Marii Magdaleny jest konflikt Marii Magdaleny Piotrem. Epizod ten przewijał się również w innych tekstach gnostyckich (np. Ewangelii TomaszaEwangelii Egipcjan). Piotr i Andrzej odrzucają władzę kobiet i ich rolę w nauczaniu.

Innym epizodem jest objawienie, które Maria Magdalena otrzymuje od Jezusa po jego śmierci. Uczniowie jednak buntują się przeciwko niej, nie chcą jej zaufać:

A Piotr zapytał: "Czy Zbawiciel zaiste mówił na osobności z kobietą, a nie otwarcie z nami? 
Czy mamy się do niej zwrócić i słuchać jej wszyscy? Czy wolał ją od nas? A Lewi odparł: 
Piotrze, zawsze łatwo się unosiłeś. Teraz widzę, że walczysz z tą niewiastą, jakbyś był jej 
wrogiem. Jeżeli Zbawiciel ją wyniósł, kimże zaiste jesteś, abyś miał ją odrzucać? 
Zapewne Zbawiciel zna ją bardzo dobrze. Dlatego miłował ją bardziej niż nas.

Zobacz też

Linki zewnętrzne